Bize Dair

Hikayemiz nasıl başladı?

Seninle biraz çocukluğumuzu hatırlayalım mı?

Evden sokağa bir ok gibi fırladığımız, iki üç arkadaşımız gelsin de oyuna başlayalım diye heyecanlandığımız, zamanı unuttuğumuz, heyecanla, “Aman oyun bozulmasın “ diye alacağımız keyfe odaklandığımız, kazananın kaybedene bir şeyler ısmarladığı, paylaşımın, eğlencenin olduğu o günleri…

Tüm farkındalığımızla oyunun içinde olduğumuz o günler… Düştük kalktık, kavga ettik barıştık, yaralandık sonra o kabukları soyarken bacağımızdan, bazen üzüntü bazen zafer hissettik içimizde…Ve çocukken oynamaya hep devam ettik. Her gün yeniden başladık oynamaya.

Ne çok şey öğretti bu oyunlar hepimize. Farketmeden kendimizi tanımaya başladık, geliştik, eğlenerek değiştik, büyüdük ve hayata hazırlandık.

O zamandan bu zamana değişmeyen tek şey, istesek de istemesek de değişiyor olduğumuz gerçeği.

Bu bağlamda hepimizin kendi hayatlarımızda alacağımız karar “değişip değişmemek” arasında değil aslında. Değişim kaçınılmaz. Bununla beraber, alacağımız kararlar ile bu “değişime yön verebiliriz.”

Oyunun içinde, eğlenerek, keşfederek, üreterek…

Derneğimiz, bu değişime yön vermek için “Hayatını nasıl ve hangi amaç uğruna yaşamayı seçiyorsun?” sorusunu kendilerine sormaya başlamış insanların bir araya gelmesi ile kuruldu. Bizler, işbirlikçi, hoşgörülü, doğaya ve insana saygılı, üreten insanların yaşadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz.

“Geleceği bilinebilir kılmak mümkün” >inancı ile bu hayalimize ortak olacak gençlerle birlikte çocukluğumuzdaki gibi oyunlarla dönüşelim ve sizlere bir oyun alanı açalım istedik.

Hayata nasıl oyunlarla hazırlandıysak şimdi de kendi hayat oyunumuzda iyi birer oyuncu olmak için seni potansiyelini keşfetmeye, eğlenmeye, üretmeye davet ediyoruz. Başlamak için ihtiyacın olan tek şey cesaret!

Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen, geleceğini inşa etmeye hazır her genç için buradayız.

Oyuna katılmanı heyecanla bekliyoruz!


Hayalimiz & Değerlerimiz

Nasıl bir toplum hayaliyle yolculuğumuza başladık?

Oyunda Kal Derneği, ülkemizdeki genç bireylerin potansiyellerini fark etmeleri, hayallerini gerçekleştirmeleri, kendilerini kişisel olarak geliştirebilmeleri yönünde fayda sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Bu sayede sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Bu amaç doğrultusunda, işbirlikçi, fayda ve çözüm odaklı, kendi sorumluluğunu alan, doğaya saygılı, üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini bilen, keşfeden, girişimci zihniyete sahip bireylerden oluşan bir topluma dönüşmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için derneğimiz bünyesinde tüm gençler için her ay yenilenen ücretsiz oyun takvimimiz ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her gencin kendi yolculuğunda ihtiyaç duyabileceği, sorgulayan ve farklı fikirlere saygı duyabilen düşünce sistemini geliştirebileceği ve en önemlisi kendini gösterebileceği bir çatı olmayı hedefliyoruz.

Yolculuk oyunumuz ile de her sene belirli sayıda genç ile 7 ay sürecek ve koçluk, chi kung ve tiyatro araçlarını kullanarak kendini tanımasına, hayallerini gerçekleştirebilmesine, ekip içinde güçlü bir halka olabilmesine, kendi sorumluluğunu alabilmesine , karar alabilmesine, çözüm odaklı düşünebilmesine ve üretici bir birey olabilmesine destek veriyoruz.

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyon:

Hayal edebilen bireylerle geleceği bilinebilir kılmak.

Misyon:

İşbirlikçi, fayda ve çözüm odaklı, kendi sorumluluğunu alan, doğaya saygılı, üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini bilen, keşfeden, girişimci zihniyete sahip genç bireyleri topluma kazandırmak.

Temel Değerlerimiz:

Oyunda Kal Derneği, hayali ve hedefi doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (7)
Farklılıklara saygı:
Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını gözetmeden ihtiyaç doğrultusunda insan olma ortak paydasını benimsemiş ve
dünyanın farklılıklarla daha güzel olduğuna inanmaktadır.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (6)
Şeffaflık:
Gönüllülerin, destekçilerin ve kamuoyunun projeler ve gençler üzerindeki etkilerini görebilmeleri için yapılan tüm çalışmaları ve
bütçe planları açıkça paylaşmaktadır.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (5)
Yenilikçi toplumsal fayda:
Gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerine uygun olarak yenilikleri takip ederek hazırlanan projelerle topluma
sağlanacak değerleri gözetmektedir.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (3)
İşbirliği:
Toplumun tüm paydaşlarıyla ortak akılla üretmek. Başarıları ve güzellikleri görünür kılmak için işbirliği içinde projeler üretmek ve topluma sunmak.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (2)
Dünya Vatandaşlığı:
Dünyanın her yerinde yaşayabilecek ,üretebilecek beceriler geliştirmiş, din, dil, ırk ayrımı yapmayan, kendi kültürünü kaybetmeden, evrensel değerlere açık ve dünyanın yaşadığı sorunların farkındalığı ile fayda üretebilen bireyler yetiştirmek.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (4)
Sürdürülebilir Sosyal Girişimcilik:
Projelerin çıktılarını ve devamlılığını önemseyerek; toplumsal etkinin, faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını sağlayacak gelir modelleri oluşturarak daha çok gencimize ulaşabilmeyi hedefliyoruz.
oyunda-kal-dernegi-biz-kimiz-ikonlar (1)
Gönüllülük:
Ülkemizdeki bireylerin yaşadığımız alanları iyileştirmek için sorumluluk almasını, zamanını ve emeğini verimli kullanabileceği alanlar açmak ve bu bilincin çoğalmasını desteklemek.