Birleşmiş Milletler’in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" doğrultusunda proje üreten ve aynı zamanda gençlerin 21. yüz yıl yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen hanedir. Bu birimde oynanan oyun 4 farklı aşamadan oluşmaktadır.

Bu oyunun ilk aşaması olan Design Thinking bölümünde 10 haftalık görüşme ile gençlerin projelerine karar vermesi sağlanmaktadır.

İkinci aşama’ da Mentor desteği almaktır. Bu adımda kendi kararlarında nasıl bir yön izlemeleri gerektiğini keşfedeceklerdir.

Üçüncü aşama ise “Proje Planlama ve Hazırlama Eğitimi” dir. Bu kısımda gençlere 12+ saatlik PCM Eğitimi verilecektir.

Son aşama olan “Kariyer Takvimi” ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Oyun alanı içerisinde aşağıdaki eğitimler verilmektedir:

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
BİLİŞSEL BECERİLER
KİŞİSEL BECERİLER
MARKALAŞMA VE PATENT
İŞ PLANI HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME
PROJE YÖNETİMİ
GİRİŞİMCİLİK - İNOVASYON

Hayalhane Oyunu iki dönem sürecektir.