Hayalhane Nedir?

Hayalhane, gençlerin hayal güçlerini geliştirmeyi ve bu doğrultuda projeler üretmelerine destek olan oyunumuzdur. Bu hanede geniş bir network oluşturmaları, hayal güçlerini özgür bırakmaları ve yaratıcı projeler geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Hayalhane Oyununun İçeriği Nedir?

Hayalhane 4 farklı aşamayı içeren bir oyundur. Bu oyunun ilk aşaması olan Design Thinking bölümünde 10 haftalık online görüşme ile gençlerin projelerine karar vermesi sağlanmaktadır. İkinci aşama Mentor desteği almaktır. Bu adımda daha çok kendi kararlarında nasıl bir yön izlemesi gerektiklerini keşfedeceklerdir. Üçüncü aşama ise Proje Planlama ve Hazırlama Eğitimi’dir. Bu kısımda gençlere 12+ Saatlik PCM Eğitimi verilecektir. Son aşama olan Kariyer Takvimi ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Hayalhane’de Hangi Eğitimler Verilecektir?

• Pazarlama İletişimi
• Bilişsel Beceriler
• Kişisel Beceriler
• Markalaşma ve Patent
• İş Planı Hazırlama ve Geliştirme
• Proje Yönetimi
• Girişimcilik - İnovasyon

Hayalhane Oyunu Ne Kadar Sürecek?

Hayalhane Oyununun iki dönem sürmesi beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler’in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" doğrultusunda 21.yy. yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen çeşitli konularda proje üreten hanedir

Bu birimde oynanan oyun 4 farklı aşamadan oluşmakta, gençlerin hayal güçlerini geliştirmelerine alan yaratmasının yanı sıra proje üretimine destek sağlanmaktadır. Bu oyunun ilk aşaması olan Design Thinking bölümünde 10 haftalık online görüşme ile gençlerin projelerine karar vermesi sağlanmaktadır. İkinci aşama Mentor desteği almaktır. Bu adımda daha çok kendi kararlarında nasıl bir yön izlemeleri gerektiğini keşfedeceklerdir. Üçüncü aşama ise Proje Planlama ve Hazırlama Eğitimi’dir. Bu kısımda gençlere 12+ Saatlik PCM Eğitimi verilecektir. Son aşama olan Kariyer Takvimi ile atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Oyun alanı içerisinde verilecek eğitimler aşağıda listelenmiştir:

  • Pazarlama İletişimi
  • Bilişsel Beceriler
  • Kişisel Beceriler
  • Markalaşma ve Patent
  • İş Planı Hazırlama ve Geliştirme
  • Proje Yönetimi
  • Girişimcilik – İnovasyon

Hayalhane Oyunu iki dönem sürecektir. Kahvehane Ağırlıklı olarak Discord platformu üzerinde zihnimizi bambaşka konularda rahatlatmak, düşüncelerimizi şekillendirecek tartışmalar yaratmak, farklı alanlarda genişletmek için kulüplerin yer aldığı hanedir. Kahvehane içerisinde yer alan kulüpler, çeşitli bölümlerde okuyan veya mezun olan gençlerimiz tarafından yönetilmektedir. Böylece bilgilerini sunabilecekleri yapılandırılmış bir alan sağlarken, kişisel becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve okudukları bölümleri meslek olarak yaparken topluma nasıl fayda sağladıklarını görmelerine olanak sunulmaktadır.

Faaliyete başlamış olan “Aynalı Oda” bir felsefe kulübüdür, burada gençlerin, soru sorma, sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği, fikirlerini özgürce ifade etme, dinleme becerilerini geliştirmelerini hedeflenmektedir. Yeni başlatılan diğer bir kulübümüz ise gençlerin dil becerilerini geliştirebilecekleri Yabancı dil kulübüdür. Burada ise gençlerimizin dünya ile bağ kurmasında önemli bir anahtar olan yabancı dili etkin kullanmaları için çalışıyoruz Yetkinlikhane Aktif öğrenme ve öğretim teknolojileri, teknoloji tasarlama ve programlama, liderlik yetkinlikleri ve mentorluk gibi konularda sertifikalı eğitimlerin yapılacağı hanedir. Bu birim içerisinde hem kişisel hem de teknik bilgilerden oluşan eğitimler tasarlanarak, kişisel yetkinlik alanlarında uzmanlık kazanılması sağlanmaktadır. Eğitimler konu ve detaya bağlı olarak 1 günden 6 aya kadar değişim gösterebilmektedir.