Ağırlıklı olarak Discord platformu üzerinde zihnimizi bambaşka konularda rahatlatmak, düşüncelerimizi şekillendirecek tartışmalar yaratmak, farklı alanlarda genişletmek için kulüplerin yer aldığı hanedir.

Kahvehane içerisinde yer alan kulüpler, çeşitli bölümlerde okuyan veya mezun olan gençlerimiz tarafından yönetilmektedir. Böylece bilgilerini sunabilecekleri yapılandırılmış bir alan sağlarken, kişisel becerilerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve okudukları bölümleri meslek olarak yaparken topluma nasıl fayda sağladıklarını görmelerine olanak sunulmaktadır.

Faaliyete başlamış olan “Aynalı Oda” bir felsefe kulübüdür, burada gençlerin, soru sorma, sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği, fikirlerini özgürce ifade etme, dinleme becerilerini geliştirmelerini hedeflenmektedir. Yeni başlatılan diğer bir kulübümüz ise gençlerin dil becerilerini geliştirebilecekleri yabancı dil kulübüdür. Burada gençlerimizin dünya ile bağ kurmasında önemli bir anahtar olan yabancı dili etkin kullanmaları için çalışıyoruz