Gençlerin, mentorluk sürecinde mentor ve menti arasındaki ilişki prensiplerini kavrayacakları, süreç esaslarını teorik ve pratik olarak öğrenip deneyimleyebilecekleri 5 farklı aşamadan oluşan bir hanedir. İlk 4 aşama, haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde yapılacak ve son modül ise oyuna katılan YODA'nın süpervizyon desteği ile gerçekleşecektir.

Bu 5 haftalık süreç sonunda edindikleri yetkinlikleri deneyimleyebilmeleri adına dernek içindeki projelerde mentor olarak görev alacaklardır.

Bu sayede, öğrenmeye ve gelişmeye açık, mentorluk konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlerin 5 adet online oturumla bireysel mentorluk etkinliklerini kazanmaları ön görülmektedir.