Gençlerin, mentorluk sürecinde mentor ve menti arasındaki ilişki prensiplerini kavrayacakları, süreç esaslarını teorik ve pratik olarak öğrenip deneyimleyebilecekleri 5 farklı aşamadan oluşan bir hanedir. İlk 4 aşama, haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde yapılacak ve son modül ise oyuna katılan YODA'nın süpervizyon desteği ile gerçekleşecektir.

Bu 5 haftalık süreç sonunda edindikleri yetkinlikleri deneyimleyebilmeleri adına dernek içindeki projelerde mentor olarak görev alacaklardır.

Bu sayede, öğrenmeye ve gelişmeye açık, mentorluk konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlerin 5 adet online oturumla bireysel mentorluk etkinliklerini kazanmaları ön görülmektedir.

Mentorhane Nedir?

Mentorhane gençlerin, Mentorluk sürecinde Mentor ve Menti arasındaki ilişki prensiplerini ve süreç esaslarını teorik ve pratik olarak deneyimlemesini sağlayan oyunumuzdur.

Mentorhane Oyununun İçeriği Nedir?

Öğrenmeye ve gelişmeye açık, mentorluk konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlerin 5 adet online oturumla bireysel mentorluk etkinliklerini kazanmalarını içermektedir

Mentorhane Oyunu Ne Kadar Sürecek?

Bu oyun 5 farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk 4 aşama; haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde yapılacak ve son modül ise oyuna katılan YODA'nın supervizyon desteği almasından oluşmaktadır. Bu 5 haftalık süreç sonunda edindikleri yetkinlikleri deneyimleyebilmeleri adına dernek içindeki projelerde mentor olarak görev alacaklardır.