İletişim
Nurdan Biriz Karaca
Denetim Kurulu Üyesi

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuş, 2007 yılında yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır. 2009 yılına kadar, öğretmenliğin yanı sıra zümre başkanlığı, program geliştirme gibi eğitimin farklı alanlarında da görev yapmıştır. 2009 yılından beri idareci ve danışman olarak çalışmaktadır. Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen biri olarak, bugüne kadar kişisel gelişim ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı üniversitelerin farklı bölümlerinden dersler almıştır.

Ortaokul yıllarında başladığı profesyonel spor hayatı, milli takım ile devam etmiş, ayrıca yurt dışında modern jaz ve aerobik eğitimleri almıştır. Öğrenciliği sırasında, farklı spor salonlarında bu bilgilerini profesyonel olarak çalışarak kullanmıştır. 2000’li yıllarda Uzak Doğu’ya yaptığı bir seyahatinde başlayan, meditasyon ve iyi olma hali üzerindeki farkındalığı ve merakı, 2020 senesi itibariyle hayatının merkezinde tekrar canlanmıştır.

Amacı; bilimsel gelişmelerin önemini anlayan, bu gelişmelerin topluma ve çevreye etkilerini fark edip değerlendirebilen, yapıcı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve doğru kararlar verebilen, edindiği bilgi ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın, özgüveni yüksek, kendini seven, uygar ve mutlu bir birey olmak ve böyle bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.