İletişim
Özlem Helvacı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1993 yılında başladığı iş hayatı boyunca finans, sağlık, teknoloji ve STK sektörlerinde satış, stratejik iletişim, stratejik pazarlama, marka yönetimi, kurumsal yönetim ve iş geliştirme alanlarında aldığı görev ve yöneticilik pozisyonları ile içinde bulunduğu yapılara büyük değer kattı. Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütü olan PERYÖN’de 13 yıl boyunca yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi sırasında, insan kaynakları sektöründe bilgi derinliğinin artırılması, mesleki gelişimin sağlanması ve kamu yararına politikaların oluşturulmasına yönelik projeler ve yasa koyucu ile çalışmalar yaparak organizasyonel gelişim alanlarında da uzmanlaştı.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yasal düzenlemeler, uygulamadaki ihtiyaçlar, iş dünyasının beklentilerine dair aktif projeler yürüttü. PERYÖN Akademi’nin, dünyanın en köklü yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmesini sağladı.

PERYÖN Genel Sekreterlik görevi süresince; bir Avrupa, bir dünya ve 13 Türkiye kongresi gerçekleştirdi. 2011 yılında kongreye Avrupa Kongre’si kimliği kazandırdı, 2016 yılında Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’nin Türkiye’de düzenlenmesine ve 42 ülkenin iletişiminin yapılmasına liderlik etti.

Fikrini ortaya koyduğu ve modellendirip hayata geçirilmesini sağladığı “PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin 12. yılında Büyük Ödül kategorisinin, hali hazırda 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği EAPM -Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanınması için lobicilik faaliyetleri yaptı ve aktif rol üstlendi. Ödül böylece EAPM’nin desteklediği ilk ve tek ödül oldu.

Profesyonel yöneticilik hayatındaki son kurum olan PERYÖN’ün daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması, yenilikçi metot ve yaklaşımların hayata geçirilmesi adına bir dizi çalışmalar yaptı. Kurumsal hafıza oluşturulmasından, profesyonel muhasebe sistemine, IT sisteminin kurulmasından, arşivleme sistemine, şubeler dahil idari ve yasal süreçlerin oluşturulmasından genel kurul süreçlerine kadar pek çok alanda faaliyet yürüttü. Ayrıca pazarlama dilini ve pazarlama dokümanlarını oluşturdu, bütçe sistemine geçmesini ve kurumsal bir yapıya dönüşmesini sağladı.

Devlet, özel sektör, STK temelli kurumsallaşma, stratejik iletişim, kamu kurumları ilişkileri ve yönetimi konusunda 25 yılı aşkın tecrübesi ile hali hazırda; bağımsız yönetim kurulu üyeliği, kurumsal yönetim, stratejik pazarlama, işveren markası – iç iletişim, marka yönetimi, organizasyonel gelişim, insan kaynakları, kamu kurumları iletişimi ve içerik yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır.