KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

Google Forms aracılığıyla   açıkladığım kişisel verilerimin (veri sorumlusu Oyunda Kal Derneği (“Dernek”) tarafından yapılacak faaliyet, davet vb. her türlü etkinlik için bilgilendirme yapılması, duyuru ve çağrıların yapılması, Dernek hakkındaki haberler, gelişmeler ve yeniliklerden haberdar edilebilmem, talep, değerlendirme ve şikayet başvurularımın değerlendirilebilmesi, istatistiki bilgiler temin edilerek,
ihtiyaç ve isteklerine göre planlamalar, etkinlikler, içerikler
düzenlenebilmesi, tarafıma bilgilendirme amaçlı e posta, cep mesajı vb. gibi iletilerin
gönderilebilmesi, Dernek çatısı altında yapılan faaliyetlerin yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarında ve Derneğin Facebook, Linkedin, Instagram ve Youtube sosyal medya hesaplarında tanıtımının yapılabilmesi, bu hesaplarda görsellerimin kullanılması amaçlarıyla işlenmesine, işlenme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmasına, ayrıca verilerimin Google Forms aracılığıyla  işlenmesi halinde serverların yurtdışında olması sebebiyle verilerin yurtdışına aktarılmasına rıza gösteriyorum.