<span style="font-weight:normal;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 1.575rem; font-weight: 700;">Nasıl bir toplum hayaliyle yolculuğumuza başladık?</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Oyunda Kal Derneği, ülkemizdeki genç bireylerin potansiyellerini fark etmeleri, hayallerini gerçekleştirmeleri, kendilerini kişisel olarak geliştirebilmeleri yönünde fayda sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Bu sayede sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Bu amaç doğrultusunda, işbirlikçi, fayda ve çözüm odaklı, kendi sorumluluğunu alan, doğaya saygılı, üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini bilen, keşfeden, girişimci zihniyete sahip bireylerden oluşan bir  topluma dönüşmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için derneğimiz bünyesinde tüm gençler için her ay yenilenen ücretsiz oyun takvimimiz ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her gencin kendi yolculuğunda ihtiyaç duyabileceği, sorgulayan ve farklı fikirlere saygı duyabilen düşünce sistemini geliştirebileceği ve en önemlisi kendini gösterebileceği bir çatı olmayı hedefliyoruz.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Yolculuk oyunumuz ile de her sene belirli sayıda genç ile 7 ay sürecek ve koçluk, chi kung ve tiyatro araçlarını kullanarak kendini tanımasına, hayallerini gerçekleştirebilmesine, ekip içinde güçlü bir halka olabilmesine, kendi sorumluluğunu alabilmesine , karar alabilmesine, çözüm odaklı düşünebilmesine ve üretici bir birey olabilmesine destek veriyoruz. </span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 1.575rem; font-weight: 700;">Temel Değerlerimiz</span></p></span><span style="font-weight:normal;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Oyunda Kal Derneği, hayali ve hedefi doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Farklılıklara saygı: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını gözetmeden ihtiyaç doğrultusunda insan olma ortak paydasını benimsemiş ve dünyanın farklılıklarla daha güzel olduğuna inanmaktadır.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Şeffaflık: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Gönüllülerin, destekçilerin ve kamuoyunun projeler ve gençler üzerindeki etkilerini görebilmeleri için yapılan tüm çalışmaları ve bütçe planları açıkça paylaşmaktadır.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Yenilikçi toplumsal fayda:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerine uygun olarak yenilikleri takip ederek hazırlanan projelerle topluma sağlanacak değerleri gözetmektedir.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Sürdürülebilir Sosyal Girişimcilik: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Projelerin çıktılarını ve devamlılığını önemseyerek; toplumsal etkinin, faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını sağlayacak gelir modelleri oluşturarak daha çok gencimize ulaşabilmeyi hedefliyoruz. </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.656;margin-top:0pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">İşbirliği: </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Toplumun tüm paydaşlarıyla ortak akılla üretmek. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Başarıları ve güzellikleri görünür kılmak için işbirliği içinde projeler üretmek ve topluma sunmak. </span></span><span style="font-weight: 700;"></span></p></span>

Nasıl bir toplum hayaliyle yolculuğumuza başladık?


Oyunda Kal Derneği, ülkemizdeki genç bireylerin potansiyellerini fark etmeleri, hayallerini gerçekleştirmeleri, kendilerini kişisel olarak geliştirebilmeleri yönünde fayda sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Bu sayede sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Bu amaç doğrultusunda, işbirlikçi, fayda ve çözüm odaklı, kendi sorumluluğunu alan, doğaya saygılı, üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini bilen, keşfeden, girişimci zihniyete sahip bireylerden oluşan bir  topluma dönüşmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için derneğimiz bünyesinde tüm gençler için her ay yenilenen ücretsiz oyun takvimimiz ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her gencin kendi yolculuğunda ihtiyaç duyabileceği, sorgulayan ve farklı fikirlere saygı duyabilen düşünce sistemini geliştirebileceği ve en önemlisi kendini gösterebileceği bir çatı olmayı hedefliyoruz.

Yolculuk oyunumuz ile de her sene belirli sayıda genç ile 7 ay sürecek ve koçluk, chi kung ve tiyatro araçlarını kullanarak kendini tanımasına, hayallerini gerçekleştirebilmesine, ekip içinde güçlü bir halka olabilmesine, kendi sorumluluğunu alabilmesine , karar alabilmesine, çözüm odaklı düşünebilmesine ve üretici bir birey olabilmesine destek veriyoruz. 


Temel Değerlerimiz

Oyunda Kal Derneği, hayali ve hedefi doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Farklılıklara saygı: 

Din, dil, ırk, etnik köken farklılıklarını gözetmeden ihtiyaç doğrultusunda insan olma ortak paydasını benimsemiş ve dünyanın farklılıklarla daha güzel olduğuna inanmaktadır.

Şeffaflık: 

Gönüllülerin, destekçilerin ve kamuoyunun projeler ve gençler üzerindeki etkilerini görebilmeleri için yapılan tüm çalışmaları ve bütçe planları açıkça paylaşmaktadır.

Yenilikçi toplumsal fayda: 

Gelişen ve değişen dünyada çağın gerekliliklerine uygun olarak yenilikleri takip ederek hazırlanan projelerle topluma sağlanacak değerleri gözetmektedir.

Sürdürülebilir Sosyal Girişimcilik: 

Projelerin çıktılarını ve devamlılığını önemseyerek; toplumsal etkinin, faaliyetlerin ve bütçenin devamlılığını sağlayacak gelir modelleri oluşturarak daha çok gencimize ulaşabilmeyi hedefliyoruz. 

İşbirliği: 

Toplumun tüm paydaşlarıyla ortak akılla üretmek. Başarıları ve güzellikleri görünür kılmak için işbirliği içinde projeler üretmek ve topluma sunmak.

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz & Misyonumuz

Hem birey hem de toplum olarak "Geleceği bilinebilir kılmak mümkün"

İşbirlikçi, fayda ve çözüm odaklı, kendi sorumluluğunu alan, doğaya saygılı, üreten, hoşgörülü, sorgulayan, kendini bilen, keşfeden, girişimci zihniyete sahip 18-35 yaş arası genç bireyleri topluma kazandırmak.