Aktif öğrenme ve öğretim teknolojileri, teknoloji tasarlama ve programlama, liderlik yetkinlikleri ve mentorluk gibi konularda sertifikalı eğitimlerin yapılacağı hanedir. Bu birim içerisinde hem kişisel hem de teknik bilgilerden oluşan eğitimler tasarlanarak, kişisel yetkinlik alanlarında uzmanlık kazanılması sağlanmaktadır. Eğitimler konu ve detaya bağlı olarak 1 günden 6 aya kadar değişim gösterebilmektedir.

Mentorhane

Gençlerin, mentorluk sürecinde mentor ve menti arasındaki ilişki prensiplerini kavrayacakları, süreç esaslarını teorik ve pratik olarak öğrenip deneyimleyebilecekleri 5 farklı aşamadan oluşan bir hanedir.

İlk 4 aşama, haftada 1 gün 2,5 saatlik oturumlar şeklinde yapılacak ve son modül ise oyuna katılan YODA' nın süpervizyon desteği ile gerçekleşecektir. Bu 5 haftalık süreç sonunda edindikleri yetkinlikleri deneyimleyebilmeleri adına dernek içindeki projelerde mentor olarak görev alacaklardır. Bu sayede, öğrenmeye ve gelişmeye açık, mentorluk konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlerin 5 oturumla bireysel mentorluk yetkinlikleri kazanmaları ön görülmektedir.